freebike

EnglishУкраїнське

FAQ

Jak wysłać formularz weryfikacyjny za pomocą profilu zaufanego?

czytaj więcej

Jak to działa?

1.Jeśli jesteś nowym użytkownikiem załóż konto ONEPASS FREEBIKE. Rejestracja do ONEPASS Freebike odbywa się bezpośrednio na stronie systemu rowerowego, po kliknięciu przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. System przenosi do trzyetapowej rejestracji, która kończy się potwierdzeniem kodu weryfikacyjnego przesłanego drogą sms. Po rejestracji, zaloguj się za pomocą numeru telefonu oraz utworzonego hasła.

2. Twoje konto pozostanie nieaktywne do momentu przejścia procesu weryfikacyjnego, którego przebieg został opisany w zakładce „Jak wygląda weryfikacja użytkownika?”.

3. Po uzyskaniu informacji, że Twoje konto zostało aktywowane wybierz taryfę w aplikacji.

4. Przyjdź na teren stacji Park -e-Bike. Podejdź do wybranego roweru i używając aplikacji zeskanuj kod QR znajdujący się w tylnej części roweru za siodełkiem. Naciśnij klamkę hamulca dwa razy, aby aktywować rower.

5. Aby zablokować rower na terenie Krakowa lub Skawiny naciśnij przycisk = w aplikacji. Naciśnij klamkę hamulca dwa razy, aby wprowadzić rower w tryb postoju. Pamiętaj! Każdorazowo podczas pozostawienia roweru w trybie postoju, należy zabezpieczyć go przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru – kod do zapięcia po wypożyczeniu roweru widoczny będzie w aplikacji.

6. Zakończ tryb postoju w aplikacji.

7. Przyjedź na Stację Sytemu Park-e-Bike zlokalizowaną w obrębie P&R.

8. Pozostaw rower na terenie Stacji Park-e-Bike. Zakończ wypożyczenie w aplikacji oraz przypnij rower do stojaka zlokalizowanego na terenie Stacji Park -e-Bike przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru. Pamiętaj że w przypadku braku zabezpieczenia roweru po zwrocie Twoje konto może zostanie zdezaktywowane.

Pamiętaj! Rower wypożyczyć i zwrócić można jedynie w obrębie czynnych stacji przy P&R.

Jak wygląda weryfikacja użytkownika?

1. Podczas procesu weryfikacji Użytkownik zobowiązany jest przekazać formularz zawierający dane tj. imię, nazwisko, numer telefonu (numer telefonu z prefiksem +48) , adres e-mail; adres zamieszkania, numer Pesel, numer dokumentu tożsamości oraz do okazania dokumentu tożsamości.

2. Przekazanie przez Użytkownika formularza wraz z okazaniem dokumentu tożsamości jest możliwe w miejscach określonych na stronie https://park-e-bike.ztp.krakow.pl/. Formularz można także przesłać przez własny profil zaufany na skrzynkę Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

3. Odmowa okazania dokumentu tożsamości podczas złożenia formularza jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z Systemu Park-e-Bike.

4. Użytkownik jest zobowiązany przekazać formularz osobiście. Nie dopuszcza się złożenia formularza przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia.

5. Do 7 dni od dnia przekazania formularza ZTP zweryfikuje poprawność danych podanych na formularzu i w przypadku zgodności przekazanych danych podczas rejestracji w Systemie, aktywuje konto Użytkownika. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz e-mail na numer telefonu i adres e -mail podany w formularzu weryfikacyjnym. W przypadku braku konta w Systemie oraz rozbieżności przekazanych danych Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

Dlaczego moje konto jest nieaktywne?

Od dnia 25 maja 2023r. w celu skorzystania z roweru Park-e-Bike zgodnie z regulaminem systemu przed wypożyczaniem roweru należy przejść proces weryfikacji użytkownika. Przez proces ten muszą przejść zarówno nowi użytkownicy jak i osoby które wcześniej korzystały z systemu – wszystkie wcześniej otwarte konta zostały dezaktywowane. Opis procesu weryfikacji zawarty jest w zakładce – „Jak wygląda weryfikacja użytkownika?”

Kto może korzystać z systemu Park-e-Bike?

Użytkownikiem systemu może zostać każda pełnoletnia osoba, która posiada:

• numer PESEL,

• dowód tożsamości ze zdjęciem,

• numer telefonu w sieci polskiego operatora.

Gdzie mogę złożyć formularz weryfikacyjny?

Od poniedziałku 27 maja 2024 r. wnioski będzie można składać w Punktach Obsługi Pasażerów (POP), które zlokalizowane są :

• ul. Podwale 3/5: poniedziałek–piątek 11.00–18.00;

• ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej): poniedziałek–piątek 8.00–16.00;

• os. Centrum D 7: poniedziałek–piątek 11.00–18.00;

• ul. Pawia 5A - hol dworca kolejowego Kraków Główny PKP (przy Punkcie Obsługi Klientów Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej, obok sklepu Biedronka – możliwość dojścia od strony Galerii Krakowskiej od ul. Pawiej) poniedziałek–piątek 9.00–17.00.

Poza tym wnioski składać można w serwisie rowerowym Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie:

• ul. Przewóz 21: poniedziałek – piątek 7.00-17.00

oraz poprzez wysłanie formularza przez własny profil zaufany (instrukcja wysyłki wniosku przez profil zaufany opisana jest w pytaniu Jak wysłać formularz weryfikacyjny za pomocą profilu zaufanego?)

Gdzie i kiedy mogę korzystać z rowerów?

1. Wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie Stacji Systemu Park-e-Bike w obrębie Parkingu P&R (czynne stacje system widoczne są na mapie dostępnej pod linkiem https://park-e-bike.ztp.krakow.pl/stacje.html).

2. Użytkownik Systemu Park-e-Bike może korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (zabrania się pozostawiania roweru na terenach zamknietych). Obszar działania Systemu został przestawiony na mapie - https://park-e-bike.ztp.krakow.pl/stacje.html. Uwaga! Wyjazd poza wyznaczony obszar skutkuje zablokowaniem roweru.

3. Stacja Systemu Park-e-Bike czynna we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00.

4. Możliwość wypożyczenia roweru - do godz. 20.00.

5. Możliwość zwrotu roweru - do godziny 21.00. Rower należy zwrócić w dniu wypożyczenia. Brak zwrotu roweru w wyznaczonym czasie będzie skutkował zablokowaniem konta w systemie.

Ile kosztuje wypożyczenie roweru?

Korzystanie z rowerów elektrycznych pilotażowego systemu Park – e- Bike zakupionych w ramach projektu Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich. Współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 jest bezpłatne dla Użytkowników.

Reset hasła

Reset hasła możliwy jest po przejściu do zakładki ZALOGUJ SIĘ -> ZRESETUJ HASŁO

Jak wysłać formularz weryfikacyjny za pomocą profilu zaufanego?

Instrukcja przesłania wniosku przez profil zaufany:

1. Aby wysłać wniosek weryfikacyjny do systemu Park-e-Bike skorzystaj z opcji wyślij pismo ogólne przez profil zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

2. W okienku „ Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wybrać Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Następnie należy wybrać rodzaj pisma, w tym przypadku może być to dowolny rodzaj pisma, np. wniosek.

3. W tytule pisma prosimy o wskazanie „Wniosek weryfikacyjny Park-e-Bike”.

4. W załączniku należy podpiąć wypełniony wniosek w formacie pdf lub word.

Nie mogę zwrócić roweru

Rower można zwrócić jedynie na terenie Stacji Systemu Park-e-Bike zlokalizowanej na terenie parkingu P&R. W przypadku problemów ze zwrotem pozostaw rower przypięty do stojaka na stacji oraz prześlij zgłoszenie o problemie na adres e-mail: park-e-bike@ztp.krakow.pl.

Użytkownicy Android

Jeśli masz trudności z uruchomieniem aplikacji lub podczas trwającej wypożyczenia roweru, ręcznie wyłącz i włącz funkcję udostępniania lokalizacji w telefonie.